V.I.P

Thông tin chuyển khoản

Thông tin ngân hàng

  Ngân hàng VIETCOMBANK
Chủ tài khoản: PHAN XUÂN NGUYÊN
Số tài khoản: 0251001535300
Chi nhánh: Bình Tây, HCM
 
  Ngân hàng Techcombank
Chủ tài khoản: PHAN XUÂN NGUYÊN
Số tài khoản: 19028918349017
Chi nhánh: Gia Định, HCM
 
  Ngân hàng Đông Á
Chủ tài khoản: PHAN XUÂN NGUYÊN
Số tài khoản: 0104879005
Chi nhánh: Nguyễn Duy Trinh, HCM
 
  Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín(sacombank)
Chủ tài khoản: PHAN XUÂN NGUYÊN
Số tài khoản: 060065528005
Chi nhánh: 8/3, HCM
 
  Ngân hàng Agribank
Chủ tài khoản: PHAN XUÂN NGUYÊN
Số tài khoản: 6300205660541
Chi nhánh: 6300-Chi nhánh 9, HCM
 
 
  Ngân hàng Tiên Phong
Chủ tài khoản: PHAN XUÂN NGUYÊN
Số tài khoản: 00069731001
Chi nhánh: Hồ Chí Minh
 
 
  Ngân hàng HSBC
Chủ tài khoản: PHAN XUÂN NGUYÊN
Số tài khoản: 102074945041
Chi nhánh: Nguyễn Văn Trỗi, HCM
 
  Ngân hàng Quân Đội(MBBank)
Chủ tài khoản: PHAN XUÂN NGUYÊN
Số tài khoản: 2030107390007
Chi nhánh: Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương
 
  Công Thương Việt Nam (VietinBank)
Chủ tài khoản: PHAN XUÂN NGUYÊN
Số tài khoản: 106867184680
Chi nhánh: Tân Định, HCM